Zmiana w prawie o aktach stanu cywilnego i o dowodach osobistych

3 MARCA 2015
Zmiana w prawie o aktach stanu cywilnego i o dowodach osobistych
Konsulat Generalny RP w Toronto uprzejmie informuje, iż w dniu 1 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z pózn. zm.), która wprowadziła zmiany w procedurze rejestracji aktów stanu cywilnego.

Na podstawie ustawy zostało wydane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194), w którym określono m.in. nowe wzory odpisów aktów stanu cywilnego.  W dniu 1 marca br. weszła w życie również ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 z pózn. zm.).

Więcej informacji na temat nowych regulacji prawnych dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste/12980,Dowod-osobisty-Informacje-Ogolne.html

https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: