Jak Uzyskać Zaświadczenie o Niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Jeśli potrzebujesz Zaświadczenia o Niekaralności do celów imigracyjnych, możesz uzyskać je przez internet  – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Uaktualniona strona Ministerstwa

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

Wymagania w Otrzymaniu Kanadyjskiego Prawa Jazdy

Jak zdobyć prawo jazdy kategorii G w 3 etapach:

 • Etap 1:   G1 Class License (test wiedzy)
 • Etap 2:   G2 Class License (test praktyczny – umiejętności podstawowe)
 • Etap  3:   G Class License (test praktyczny – doświadczenie na autostradach)

Test na Prawo Jazdy kategorii G
Kierowcy z ważnym polskim prawem jazdy powyżej dwóch lat:

 • Należy uzyskać zaświadczenie z Urzedu Komunikacji w urzędzie miasta w miejscu zamieszkania, które zawiera dokładne informacje  na temat prawa jazdy
 • Następnie należy przetłumaczyć wyżej wymienione zaświadczenie oraz oryginalne prawo jazdy u tłumacza,  który jest zrzeszony w ATIO (Stowarzyszenie Tłumaczy Ontaryjskich)
 • Przygotować się do testu teoretycznego  G1,  który można zdawać w języku polskim.
  Koszt testu G1 wraz opłatą za 5 lat ważności Prawa Jazdy wynosi $85. Do apilkacji wymagany jest polski paszport.
 • Po zdaniu testu z teorii dostaje się kategorię G1, z którą to możemy prowadzić pojazd wyłącznie
  w obecności osoby z prawem jazdy kategorii G (osoba ta musi mieć co najmniej 4 lata praktyki )
 • Ze względu na polskie prawo jazdy możemy ubiegać się o kat G bez czekania jednego roku ( tylko jedno podejście do egzaminu na kategorię G ).  Jeśli jednak nie możemy podejść do testu G, można zrobić test na kategorię G2

Dla kierowcy z ważnym polskim prawem jazdy poniżej dwóch lat praktyki,
jednak nie mniej niż jeden rok:

 • Należy przetłumaczyć tylko polskie prawo jazdy u tłumacza
 • Zdać test pisemny G1
 • Można również  podejść do egzaminu praktycznego na kat G2 i nie trzeba czekać roku.

Akredytowana SZKOŁA NAUKI JAZDY

Tel.  (416) 451 2923

http://www.prawojazdyontario.com/

Have a wonderful Canada Day 2015

hastag-fcd-banner_1432927835617_engCanada day in 2015 falls on a Wednesday so you could take two days off (Monday and Tuesday or Thursday and Friday) to make Canada day a long weekend – which may not be such a bad idea: a five-day long weekend! Why not?

Canada Day celebrates the birthday of Canada. On July 1, 1867 Canada became a new federation with its own constitution by signing the Constitution Act – formerly known as the British North America Act.

Canada Day is a national statutory holiday celebrated in all provinces and territories and it is a day off for most businesses. There is, of course, a lot more to Canada Day but the purpose of this page is only to give you a date and a brief history.

Polish Citizenship

Here is the page that explains  how one can gain and lose Polish citizenship, how to obtain a certificate of citizenship, as well as who can seek to receive or regain Polish citizenship and how.
The new Law introduces also a new standardized application form for the confirmation of possession of Polish citizenship.

Zmiana w prawie o aktach stanu cywilnego i o dowodach osobistych

3 MARCA 2015
Zmiana w prawie o aktach stanu cywilnego i o dowodach osobistych
Konsulat Generalny RP w Toronto uprzejmie informuje, iż w dniu 1 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z pózn. zm.), która wprowadziła zmiany w procedurze rejestracji aktów stanu cywilnego.

Na podstawie ustawy zostało wydane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194), w którym określono m.in. nowe wzory odpisów aktów stanu cywilnego.  W dniu 1 marca br. weszła w życie również ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 z pózn. zm.).

Więcej informacji na temat nowych regulacji prawnych dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste/12980,Dowod-osobisty-Informacje-Ogolne.html

https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi