Wymagania w Otrzymaniu Kanadyjskiego Prawa Jazdy

Jak zdobyć prawo jazdy kategorii G w 3 etapach:

 • Etap 1:   G1 Class License (test wiedzy)
 • Etap 2:   G2 Class License (test praktyczny – umiejętności podstawowe)
 • Etap  3:   G Class License (test praktyczny – doświadczenie na autostradach)

Test na Prawo Jazdy kategorii G
Kierowcy z ważnym polskim prawem jazdy powyżej dwóch lat:

 • Należy uzyskać zaświadczenie z Urzedu Komunikacji w urzędzie miasta w miejscu zamieszkania, które zawiera dokładne informacje  na temat prawa jazdy
 • Następnie należy przetłumaczyć wyżej wymienione zaświadczenie oraz oryginalne prawo jazdy u tłumacza,  który jest zrzeszony w ATIO (Stowarzyszenie Tłumaczy Ontaryjskich)
 • Przygotować się do testu teoretycznego  G1,  który można zdawać w języku polskim.
  Koszt testu G1 wraz opłatą za 5 lat ważności Prawa Jazdy wynosi $85. Do apilkacji wymagany jest polski paszport.
 • Po zdaniu testu z teorii dostaje się kategorię G1, z którą to możemy prowadzić pojazd wyłącznie
  w obecności osoby z prawem jazdy kategorii G (osoba ta musi mieć co najmniej 4 lata praktyki )
 • Ze względu na polskie prawo jazdy możemy ubiegać się o kat G bez czekania jednego roku ( tylko jedno podejście do egzaminu na kategorię G ).  Jeśli jednak nie możemy podejść do testu G, można zrobić test na kategorię G2

Dla kierowcy z ważnym polskim prawem jazdy poniżej dwóch lat praktyki,
jednak nie mniej niż jeden rok:

 • Należy przetłumaczyć tylko polskie prawo jazdy u tłumacza
 • Zdać test pisemny G1
 • Można również  podejść do egzaminu praktycznego na kat G2 i nie trzeba czekać roku.

Akredytowana SZKOŁA NAUKI JAZDY

Tel.  (416) 451 2923

http://www.prawojazdyontario.com/

%d bloggers like this: